Restaurang & Hotell

Hur tillsatser kan förbättra egenskaperna hos PTFE

PTFE, eller polytetrafluoreten, är en syntetisk fluoropolymer av tetrafluoreten. Den har många olika användningsområden eftersom den är olöslig i nästan alla organiska lösningsmedel, har en låg friktionskoefficient och är icke-reaktiv, vilket innebär att den är kemiskt inert. Dessutom har den en hög smältpunkt och tål mycket höga temperaturer. Det finns dock ett antal tillsatser som kan användas för att förbättra PTFE:s önskade egenskaper.

Additiv för förbättrad värmebeständighet

En viktig egenskap hos PTFE är dess värmestabilitet; det har en mycket hög smältpunkt (327 °C) och bryts inte ner vid höga temperaturer. Det finns dock vissa omständigheter där det krävs en ännu högre värmebeständighet. I dessa fall kan fyllmedel som glasfiber eller grafit tillsättas till PTFE för att förbättra dess värmebeständighet. Exempelvis är den högsta rekommenderade driftstemperaturen för ofylld PTFE 260 °C, men för glasfylld PTFE kan den vara så hög som 315 °C.

Tillsatser för förbättrad smörjförmåga

PTFE produkter och tätningar har redan en mycket låg friktionskoefficient, men det finns vissa tillämpningar där en ännu lägre friktionskoefficient krävs. I dessa fall kan fyllmedel som molybdendisulfid (MoS2) eller grafit tillsättas för att förbättra materialets smörjförmåga. Friktionskoefficienten för ofyllt PTFE är till exempel 0,1, men för MoS2-fyllt PTFE kan den vara så låg som 0,03.

Tillsatser för förbättrad kemisk beständighet

PTFE har redan en utmärkt kemisk beständighet, men det finns vissa kemikalier som kan angripa även detta robusta material. I dessa fall kan fyllmedel som kolfiber eller Kevlar® tillsättas för att förbättra materialets kemiska motståndskraft. Den kemiska beständigheten för ofyllt PTFE är till exempel god, men för kolfyllt PTFE är den utmärkt.

Det finns många olika typer av tillsatser som kan användas för att ytterligare förbättra PTFE:s egenskaper. Det krävs dock noggranna överväganden eftersom vissa tillsatser kan försämra andra goda egenskaper som PTFE har som tätningsprodukter. Det är också viktigt att notera att inte alla tillsatser är kompatibla med varandra, och därför bör flera tillsatsföreningar aldrig användas tillsammans utan att först testa deras kompatibilitet.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln