Restaurang & Hotell

Category: Technology

Technology

Hur tillsatser kan förbättra egenskaperna hos PTFE

PTFE, eller polytetrafluoreten, är en syntetisk fluoropolymer av tetrafluoreten. Den har många olika användningsområden eftersom den är olöslig i nästan alla organiska lösningsmedel, har en

Technology

Hur polyuretan tillverkas

Polyuretan är en typ av polymer som består av långkedjiga polyoler, diisocyanat och en kedjeförlängare. De vanligaste tre utgångsmaterialen används för att skapa en polymer

Digitala mötesytor och effektiva hybridmöten
Technology

Digitala mötesytor och mötesteknik

Digitala mötesytor och digitala mötesrum gör det lättare för teammedlemmarna att komma i kontakt med varandra. Detta är särskilt viktigt för distansarbetare, som kanske inte