Restaurang & Hotell

Energideklaration och OVK av din restauranglokal. Så går det till

När du driver en restaurang är det viktigt att se till att din lokalen uppfyller de krav som ställs på energieffektivitet och säkerhet. Det finns två viktiga åtgärder du bör genomföra: Energideklaration och OVK. I denna blogg kommer vi att diskutera vad dessa åtgärder innebär och hur de går till.

Energideklaration

En energideklaration är ett intyg som visar hur effektivt en byggnad använder energi. Det måste göras av en certifierad energiexpert och gäller för 10 år. Som restaurangägare är du skyldig att ha en energideklaration för din lokal. Annars riskerar du böter. Dessutom kan en energideklaration hjälpa till att minska dina energikostnader, då det kan visa om du behöver göra energieffektiviseringar.

För att genomföra en energideklaration hos din restaurang ska du kontakta en certifierad energiexpert. Energieffektivitet, ventilation, uppvärmning av lokalen samt belysning är några av de faktorer som tas upp. Genom att göra en energideklaration kan du få värdefull information om hur energieffektiv din lokal är, och vilka åtgärder du kan göra för att förbättra energianvändningen.

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en årlig kontroll som måste utföras på alla ventilationssystem äldre än 5 år. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det inte finns några säkerhetsrisker eller hälsoproblem i lokalen.

För att genomföra OVK av din restauranglokal behöver du kontakta en certifierad ventilationskontrollant. Under inspektionen kommer ventilationskontrollanten att undersöka systemet och se till att det uppfyller de krav som står i lagstiftningen. Om det upptäcks fel på systemet kommer du att få information om vilka åtgärder som behövs genomföras för att bringa det i linje med kraven.

Svårigheter och kostnader

Att genomföra en energideklaration eller OVK kan kännas overkligt. Det kan vara svårt att hitta rätt expert, och kostnaden kan upplevas som hög. Men det är en rättmätig åtgärd att utföra för att säkerställa både miljö och hälsa i din lokal. På lång sikt kan det också ha en positiv effekt på energikostnader och hållbarhet.

Sammanfattning

Som restaurangägare är du skyldig att se till att din lokal uppfyller de krav som ställs på energieffektivitet och ventilationssäkerhet. Genom att göra en energideklaration och OVK kan du få värdefull information om hur du kan förbättra energianvändningen och säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. Att genomföra dessa åtgärder kan kännas som en utmaning, men de är nödvändiga för att hålla både dina kunder och din verksamhet säker och hållbar på sikt. Så se till att ta kontakt med en certifierad expert för att genomföra dessa inspektioner i din restauranglokal!

Trendande artiklar

Dela den här artikeln