Restaurang & Hotell

Hur polyuretan tillverkas

Polyuretan är en typ av polymer som består av långkedjiga polyoler, diisocyanat och en kedjeförlängare. De vanligaste tre utgångsmaterialen används för att skapa en polymer som är stark och flexibel. Denna typ av polymer är idealisk för tillämpningar där både styrka och flexibilitet krävs.

Det finns en mängd olika tillsatser som kan användas för att kontrollera slutresultatets hårdhet, densitet och färg. Genom att noggrant välja rätt kombination kan vi framställa material med specifika egenskaper. Detta ger stor flexibilitet och kontroll över slutprodukten. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur polyuretan tillverkas och vilka tillämpningar det lämpar sig bäst för.

Hur polyuretan tillverkas

Polyuretan tillverkas av en mängd olika utgångsmaterial, men de tre vanligaste är: långkedjiga polyoler, diisocyanat och en kedjeförlängare. I det här fallet kombineras dessa material för att skapa en polymer som är stark och flexibel.

Denna typ av polymer är idealisk för tillämpningar där både styrka och flexibilitet krävs. Det finns en mängd olika tillsatser som kan användas för att kontrollera slutresultatets hårdhet, densitet och färg, vilket är viktigt vid formgjutning eller stansning av polyuretan. Genom att noggrant välja rätt kombination kan vi framställa material med specifika egenskaper. Detta ger stor flexibilitet och kontroll över slutprodukten.

Den vanligaste metoden för att framställa polyuretanvaror innebär att man kombinerar två vätskor – polyolharts och isocyanat – som sedan reagerar tillsammans för att bilda de polymerkedjor som utgör polyuretanprodukterna. Denna metod är känd som ”one-shot”- eller ”prepolymer”-processer eftersom allt som behövs för att skapa slutprodukten blandas samman i ett enda reaktionskärl innan den gjuts eller formsprutas i önskad form.

Det finns ett stort antal olika one-shot-system beroende på slutproduktens särskilda krav, men alla följer en liknande process.

  1. De två flytande ingredienserna kombineras i ett högtrycksblandningshuvud där de reagerar för att bilda långa polymerkedjor
  2. Den elastomerblandning (även kallad ”slurry”) som bildas i steg 1) sprutas sedan in i en form där den expanderar och härdar för att bilda den önskade formen
  3. När den har härdat kan detaljen avlägsnas från formen och eventuella ytfel kan korrigeras
  4. Fördelen med enstegsprocesser är att de ger avsevärda besparingar i tillverkningskostnader jämfört med andra metoder eftersom det inte uppstår något avfallsmaterial under härdningen (till skillnad från vissa tvåstegsprocesser).

Eftersom alla ingredienser reagerar tillsammans i ett enda steg krävs det också mindre energi för att hålla en optimal temperatur under hela processen, vilket ytterligare minskar produktionskostnaderna.”

Slutsats

Polyuretan är en typ av polymer som har många fördelar, bland annat styrka, flexibilitet och motståndskraft mot nötning. Den kan bland annat tillverkas till produkter som PPU-filmer, beläggningar, lim, elastomerer, skum och tätningsmedel. Polyuretan erbjuder stora fördelar för företag som strävar efter hållbarhet eftersom den bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser på grund av sin låga vikt och minskade energibehov för transport jämfört med andra tyngre plaster som PVC.”

Trendande artiklar

Dela den här artikeln